Kasacja wniesiona przez oskarżyciela posiłkowego dotyczyła wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Sąd Najwyższy podzielił w całości argumentację obrońcy oskarżonego, oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną.

Oskarżonego w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym reprezentował adw. Dominik Partyka.