Kasační stížnost podaná poškozeným se týkala dopravní nehody se smrtelným následkem. Nejvyšší soud se plně ztotožnil s argumentací obhájce obžalovaného a kasační stížnost jako zjevně neopodstatněnou odmítl.

Žalovaný byl v řízení o kasační stížnosti u Nejvyššího soudu zastoupen advokátem Dominikem Partykou.