Umowy Partyka

Umowy

Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest właściwe zabezpieczenie relacji z kontrahentem, oraz że odpowiednio sporządzona umowa powinna zabezpieczać interesy klienta. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom biznesowym, zapewniamy bezpieczeństwo naszym klientom. Sporządzamy wzory umów, w tym warunki sprzedaży, dostaw i świadczenia usług, ale również skomplikowane kontrakty sporządzane pod konkretne wymagania.
Umowy analizujemy kompleksowo mając na uwadze zarówno aspekty biznesowe, jak i prawne. Uwzględniamy dodatkowo kwestie ochrony danych osobowych, a także zabezpieczenia własności intelektualnej.
Wspieramy naszych klientów również w negocjacjach i w egzekwowaniu postanowień umów w przypadku ich niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez kontrahenta.
Weryfikujemy projekty umów otrzymywanych przez naszych klientów od ich kontrahentów, gwarantując im bezpieczną realizację ich przedsięwzięć biznesowych.

Opracowujemy umowy w zakresie:

N

wdrożenia technologii, w tym wdrażania kompleksowych rozwiązań produkcyjnych;

N

prac badawczo-rozwojowych dotyczących produktów, wdrożenia ich do produkcji oraz komercjalizacji;

N

dystrybucji – na rzecz producentów, dostawców, jak i dystrybutorów, w zakresie różnych rodzajów dystrybucji (wyłącznej, selektywnej, z wyłącznością zakupu czy o charakterze franchisingowym) przy uwzględnieniu aspektów związanych z zapewnieniem płynności finansowej, ochroną własności intelektualnej, know-how oraz prawem konkurencji;

N

innych – dotyczących współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami powiązanymi.