Umowy Partyka

Smlouvy

Uvědomujeme si, jak důležité je správně zabezpečit vztah s obchodním partnerem a že správně připravená smlouva by měla chránit zájmy klienta. Vycházíme vstříc obchodním očekáváním a zajišťujeme bezpečnost našich klientů. Připravujeme vzory smluv včetně podmínek prodeje, dodání a poskytování služeb i složité kontrakty na míru se zohledněním konkrétních požadavků.
Smlouvy analyzujeme komplexně s ohledem na obchodní i právní aspekty. Dodatečně zohledňujeme otázky ochrany osobních údajů a také zabezpečení duševního vlastnictví.
Podporujeme také naše klienty při vyjednávání a vymáhání smluvních ustanovení v případě neplnění nebo nesprávného plnění ze strany obchodního partnera.
Ověřujeme návrhy smluv obdržené našimi klienty od jejich obchodních partnerů a zaručujeme jim bezpečnou realizaci jejich obchodních aktivit.

Připravujeme smlouvy v oboru:

N

implementace technologií včetně implementace komplexních výrobních řešení;

N

výzkumných a vývojových prací tykající se výrobků, jejich implementace do výroby a komercializace;

N

dodávek – komplexně regulující výrobní proces z hlediska dílů i finálního produktu;

N

distribuce – pro výrobce, dodavatele a distributory, pokud jde o různé druhy distribuce (výhradní, selektivní, s výhradním zajištěním nákupu nebo s povahou franšízingu), s přihlédnutím k aspektům souvisejícím se zajištěním finanční likvidity, ochranou duševního vlastnictví, know-how a hospodářskou soutěží;

N

a ostatní – týkající se hospodářské spolupráce mezi podnikateli a propojenými subjekty.