Klient Kancelarii Partyka i Wspólnicy złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W wyniki oceny dokonanej w ramach naboru stwierdzono, że projekt nie spełnił 7 kryteriów oceny, co oznaczało negatywną ocenę wniosku o dofinansowanie.

Przygotowany przez Kancelarię Partyka i Wspólnicy protest został uwzględniony przez PARP, a projekt został wybrany do dofinansowania.

Nasz Klient będzie mógł realizować projekt z dotacji unijnej. Dziękujemy za zaufanie i gratulujemy sukcesu!