Zainicjowany w 2021 r. proces sądowy wobec przedsiębiorcy będącego Klientem Kancelarii zakończył się oddaleniem powództwa.

Sprawa dotyczyła roszczenia powoda wobec Klienta Kancelarii o wydanie pojazdu mechanicznego wynikającego z zawartej umowy sprzedaży.

Powód pożyczył pozwanemu sumę pieniężną, odmawiając zawarcia pisemnej umowy pożyczki gotówkowej, proponując stworzenie fikcyjnej umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego oraz zapewniając, że umowa ta stanowić będzie jedynie formę zabezpieczenia na poczet spłaty długu.

Pomimo spłaty przez Klienta Kancelarii zaciągniętej pożyczki, powód zażądał od pozwanego wydania pojazdu podnosząc, że doszło do przeniesienia własności na skutek zawarcia umowy sprzedaży oraz argumentując jednocześnie, że cena pojazdu odpowiadała umownej cenie sprzedaży oraz sumie pieniężnej stanowiącej udzieloną w przeszłości, a niezwróconą ustną pożyczkę.

Sąd w całości podzielił argumentację pełnomocnika pozwanego, iż zawarta umowa sprzedaży pojazdu mechanicznego ma charakter czynności pozornej, a zgodny zamiar jej uczestników ukierunkowany był nie na bezwarunkowe przeniesienie własności pojazdu, lecz na jego przewłaszczenie na zabezpieczenie pożyczki udzielonej pozwanemu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach jest prawomocny.

Klienta Kancelarii reprezentował adw. Dominik Partyka