Nowa perspektywa finansowa, 2021-2027 będzie stanowiła wyzwanie dla przedsiębiorców z uwagi na nowe zasady i nowe programy, tym samym również zmiany w procesie uzyskania dotacji i realizacji projektów.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwana „nową ustawą wdrożeniową”, weszła w życie 4 czerwca 2022 r.

Nowa ustawa wdrożeniowa jest podstawą prawną wdrażania funduszy unijnych w perspektywie finansowej, 2021-2027. Konieczność uchwalenia nowej ustawy wynika z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki.

Nowa ustawa wdrożeniowa reguluje kompleksowe rozwiązania wdrożeniowe w zarządzaniu programami z zakresu polityki spójności, a przede wszystkim:

  • system instytucjonalny,
  • zagadnienia finansowe związane m.in. z rozliczeniami z Komisją Europejską,
  • zagadnienia dotyczące kontroli, nieprawidłowości i nakładania korekt,
  • zasady wyboru projektów i procedurę odwoławczą,
  • mechanizmy umożliwiające realizację instrumentów terytorialnych wynikających z rozporządzeń Komisji Europejskiej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Inne Instrumenty Terytorialne),
  • zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów oraz projektów.

Kancelaria Partyka i Wspólnicy świadczy usługi i dostarcza rozwiązania, które spełniały oczekiwania Klientów realizujących unijne projekty w ramach różnych sektorów gospodarki.  W naszej pracy udowodniliśmy, że jesteśmy o krok przed innymi. Wychodzimy poza konwencjonalne ramy, aby osiągnąć sukces w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się nasi funduszowi Klienci.


Napisz do autora:

Dominik Partyka

Dominik Partyka

adwokat

wspólnik zarządzający