partyka kolej

Kolej

Sektor kolejowy stanowi jeden z głównych segmentów działalności Kancelarii. Efektywna pomoc prawna świadczona na rzecz podmiotów działających w branży kolejowej buduję pozycje firmy w Europie i na Świecie.
Znakiem rozpoznawczym Kancelarii na rynku kolejowym jest znakomita znajomość sektora oraz unikalne doświadczenie, zdobyte zarówno w strukturach PKP PLK S.A., jak i podczas realizacji skomplikowanych projektów dla największych przedsiębiorców działających w światowym systemie kolei. Zaufali Kancelarii wykonawcy modernizujący infrastrukturę, w tym urządzenia sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzenia kolejowej sieci telekomunikacyjnej oraz producenci wyrobów kolejowych. Zwiększające się grono przedsiębiorców współpracujących z Kancelarią, świadczy o skuteczności i efektywności naszego działania.
Doświadczenie uzyskane w trakcie obsługi podmiotów z branży kolejowej przekłada się na kompleksowe działanie Kancelarii oraz umożliwia rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych problemów, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy działający na tym rynku.
Udzielamy wsparcia krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom z sektora usług kolejowych. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania, świadczymy pomoc prawną dla naszych klientów w trakcie negocjacji oraz zawierania kontraktów.
Z sukcesami reprezentujemy przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz jednostkami certyfikującymi w postępowaniach o uzyskanie:

N

Decyzji uznających kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług transgranicznych w zawodach regulowanych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej;

N

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „sterowanie” – urządzenia przytorowe;

N

Jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa;

N

Świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu dla typu urządzenia „Sygnalizator kolejowy”, „Kontroler położenia iglic KPI-41”;

Kancelaria wspiera ponadto swoich Klientów w kontaktach z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, PKP S.A., jednostkami notyfikowanymi.

Kancelaria świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze kolejowym, w szczególności:

N

sporządza dokumentację oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach toczących się przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, jak również przed innymi organami administracji rządowej oraz samorządowej, we wszystkich sprawach z zakresu prawa kolejowego;

N

przygotowuje analizy oraz opinie prawne z prawa kolejowego jak również z innych dziedzin prawa;

N

reprezentuje przedsiębiorców i ubezpieczycieli w kwestii dochodzenia roszczeń związanych z usługami kolejowymi, w tym reprezentuje podczas spotkań, negocjacji oraz sporów sądowych;

N

doradza w obszarze prowadzenia projektów inwestycyjnych.