Powództwo dotyczyło roszczenia o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych

Sąd uwzględnił w całości powództwo Klienta zasądzając kwotę wynikającą z żądania powoda

Powoda w postępowaniu sądowym reprezentował adw. Dominik Partyka