Ugoda kończyła spór dotyczący roszczenia o zapłatę z tytułu świadczenia usług spedycyjnych przez podmiot z branży TSL. Na podstawie zawartej ugody pozwany zobowiązał się zapłacić klientowi Kancelarii ponad 300 000,00 PLN.

Podczas negocjacji i zawarcia ugody klienta Kancelarii reprezentował adw. Dominik Partyka.