W wyniku rozpatrzenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zastrzeżeń do informacji pokontrolnej została obniżona nałożona korekta finansowa z 25% na 10%, co spowodowało obniżenie kwoty określonej do zwrotu o co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. Beneficjenta na etapie złożenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej reprezentował adw. Dominik Partyka.