Obecność Kancelarii na #TRAKO to czas wielu spotkań z Przedsiębiorcami z branży transportu szynowego, prezentacji poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej oraz wymiany myśli, doświadczeń oraz rozwiązań prawnych, które Partyka i Wspólnicy może zaproponować.

Kancelaria Partyka i Wspólnicy zaprasza do kontaktu i spotkania.