Dominik Partyka

Dominik Partyka

Adwokat, Wspólnik Zarządzający

 

Specjalizuje się w szczególności w obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. W postępowaniach sądowych reprezentuje podmioty z sektora energetyki, kolejowego, drogowego. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek sektora medycznego.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych:

 • Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą COSMIC TOP SECRET;
 • Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą TRES SECRET UE/EU TOP SECRET;
 • Europejskiej Agencji Kosmicznej oznaczonych klauzulą ESA TOP SECRET.

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Kancelarii Partyka i Wspólnicy Spółka Komandytowa oraz poprzednich kancelarii prawnych wymienić można:

 • Obsługę prawną podmiotu realizującego kontrakt infrastrukturalny na linii E59 Słonice – Szczecin Dąbie SDA (LCS Stargard) w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”;
 • Obsługę prawną podmiotu realizującego kontrakt infrastrukturalny na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol;
 • Obsługę prawną wykonawcy robót budowlanych na linii kolejowej 28 Wielisze – Zegrze;
 • Obsługę prawną wykonawcy robót budowlanych na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa szlak Gniezno – Wydartowo;
 • Obsługę prawną wykonawcy robót budowlanych na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer;
 • Obsługę prawną podmiotu realizującego roboty budowlane na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo;
 • Obsługę prawną wykonawcy robót budowlanych na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny,
 • Pomoc prawną klientowi branży budowlanej w procesie sprzedaży kompleksowej dokumentacji farmy fotowoltaicznej,
 • Obsługę korporacyjną spółek z branży medycznej,
 • Opiniowanie umów o przyłączenie farmy fotowoltaicznej do siei elektroenergetycznej,
 • Pomoc prawną podmiotowi z branży budowlanej w procesie nabycia nieruchomości gruntowej pod budowę hali produkcyjnej,
 • Reprezentację Klienta w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem UTK celem wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla typu urządzenia „Sygnalizator kolejowy”, „Kontroler położenia iglic KPI-41”,
 • Reprezentację Klienta w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem UTK celem wydania decyzji uznających kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług transgranicznych w zawodach regulowanych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Reprezentacja Klienta przed organem udzielającym dotację w procesie nałożenia korekty i uznania części wydatków za niekwalifikowalne,
 • Reprezentację Klienta w postępowaniu przed organem udzielającym dotację unijne oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w zakresie zwrotu środków unijnych,
 • Reprezentację Klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w związku z negatywna oceną wniosku złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).