Dominik Partyka

Advokát, vedoucí společník

Specializuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti infrastrukturních a stavebních investic. V soudních řízeních zastupuje subjekty z energetického, železničního a silničního sektoru. Má také zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti korporátního práva společnostem ve zdravotnickém sektoru.

Má bezpečnostní prověrku týkající se přístupu k utajovaným informacím:

 • Severoatlantické aliance klasifikovaným jako COSMIC TOP SECRET;
 • Evropské unie klasifikovaným jako TRES SECRET UE/EU TOP SECRET;
 • Evropské kosmické agentury klasifikovaným jako ESA TOP SECRET.

Má bezpečnostní prověrku týkající se přístupu k utajovaným informacím:

 • Severoatlantické aliance klasifikovaným jako COSMIC TOP SECRET;
 • Evropské unie klasifikovaným jako TRES SECRET UE/EU TOP SECRET;
 • Evropské kosmické agentury klasifikovaným jako ESA TOP SECRET.

Mezi projekty realizované v rámci Kanceláře Partyka i Wspólnicy Spółka Komandytowa a předchozích advokátních kanceláří patří:

 • Právní servis pro subjekt plnící infrastrukturní kontrakt na trati E59 Słonice – Szczecin Dąbie SDA (LCS Stargard) v rámci projektu „Práce na železniční trati E 59 v úseku Poznań Główny – Szczecin Dąbie“;
 • Právní servis pro subjekt plnící infrastrukturní kontrakt na trati E20 na úseku Siedlce – Terespol, etapa III – LCS Terespol;
 • Právní služby pro dodavatele stavebních prací na železniční trati 28 Wielisze – Zegrze;
 • Právní služby pro dodavatele stavebních prací na železniční trati č. 353 Poznań Wschód – Skandawa szlak Gniezno – Wydartowo;
 • Právní služby pro dodavatele stavebních prací na železniční trati č. 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na úseku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etapa II” úsek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer;
 • Právní servis pro subjekt provádějící stavební práce na železniční trati 131 na úseku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000) v rámci projektu POIiŚ 5.1-14 pn. „Práce na železniční trati C-E 65 na úseku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo;
 • Právní služby pro dodavatele stavebních prací na železniční trati č. 18 na úseku Kutno – Toruń Główny,
 • Právní pomoc klientovi z oboru stavebnictví v procesu prodeje komplexní dokumentace pro fotovoltaickou farmu,
 • Poskytování služeb v oblasti korporátního práva společnostem ze zdravotnického oboru,
 • Poskytování stanovisek ke smlouvám o připojení solární farmy k elektroenergetické síti,
 • Právní pomoc subjektu ze stavebnictví při získávání pozemků pro stavbu výrobní haly,
 • Zastupování klienta ve správním řízení před předsedou UTK [Drážní úřad] za účelem vystavení osvědčení o schválení typu pro daný typ zařízení „Železniční návěstidlo“, „Snímač polohy jazyka výhybky PointSWing KPI-41“;
 • Zastupování klienta ve správním řízení před předsedou UTK [Drážní úřad] za účelem vydání rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace pro poskytování přeshraničních služeb občany členských států Evropské unie u regulovaných povolání;
 • Zastupování klienta před orgánem poskytujícím dotace v řízení o finanční korekci a uznání některých výdajů za nezpůsobilé,
 • Zastupování klienta v řízení před orgánem poskytujícím dotaci EU a vojvodským správním soudem [Wojewódzki Sąd Administracyjny] o vracení finančních prostředků EU,
 • Zastupování klienta v řízení u vojvodského správního soudu [Wojewódzki Sąd Administracyjny] v souvislosti s negativním posouzením žádosti podané v rámci operačního programu Smart Growth [Inteligentny Rozwój (PO IR)].