Umowy Partyka

O KANCELÁŘI

Partyka i Wspólnicy Spółka Komandytowa [komanditní společnost] je nezávislá, mezinárodní advokátní kancelář s inovativním přístupem k poskytování právních služeb podnikatelům.
Naším cílem je poskytovat právní pomoc na nejvyšší úrovni. Činnost advokátní kanceláře je založena na profesionálním přístupu k realizovaným projektům. Tyto vlastnosti určují důvěru, kterou v nás naši klienti léta vkládají.
Advokátní kancelář se specializuje na komplexní právní poradenství v klíčových oblastech práva a má bohaté zkušenosti s poradenstvím a zastupováním klientů v soudních řízeních podle občanského, správního a trestního práva.
Svou pozornost zaměřujeme na ekonomická odvětví, jejichž specifičnost je nám dobře známa a v nichž jsme specialisty na konkrétní odvětví práva. Znalosti a zkušenosti v těchto oblastech nám umožňují získat pro naše klienty očekávané výsledky.
Naši klienti působí v oblastech stavebnictví, investování do nemovitosti, železnic, obnovitelných zdrojů energie, zdravotní péče a také realizují projekty z fondů EU.
Dokonale rozumíme podnikání, problémům spojeným s jeho provozováním a každodenním výzvám. Představujeme nejlepší a nejbezpečnější řešení, která neblokují obchodní projekty, ale umožňují jejich realizaci.