Kancelaria Partyka i Wspólnicy Sp. k. reprezentowała generalnego wykonawcę projektów infrastruktury kolejowej w czynnościach prowadzących do zawarcia ugody sądowej. Sprawa dotyczyła roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. W wyniku zawartej ugody Sąd Okręgowy we Wrocławiu umorzył postępowanie.

Sukcesem naszego Klienta jest przede wszystkim realizacja jego interesu w postaci zawartej ugody, która pozwoliła również uniknąć prowadzenia długotrwałego procesu sądowego.