Spór dotyczył roszczenia o zapłatę z tytułu realizacji umowy o prace projektowe zawartej w reżimie ustawy prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu sądowym powoda reprezentował adw. Dominik Partyka.