partyka infrastruktura i budownictwo

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest niezwykle ważną gałęzią prawa. Niejednokrotnie dotyczy sporów obejmujących nieruchomości, np. zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, zasiedzenie itp. Świadczymy pomoc prawną obejmującą takie sytuacje z uwagi na duży stopień skomplikowania powyższych spraw. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, udzielamy porad prawnych, które pozwolą Klientom zrozumieć istotę sprawy.

Świadczymy pomoc prawną, która obejmuje:

N
zniesienie współwłasności,
N
przeniesienie własności,
N
ochronę własności,
N
ochronę naruszonego posiadania,
N
zasiedzenie nieruchomości,
N
zasiedzenie służebności drogi koniecznej,
N
użytkowanie wieczyste,
N
służebność drogi koniecznej,
N
zniesienie/ustanowienie służebności drogi koniecznej,
N
zastaw,
N
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
N
wykonywanie prawa własności tj. o zaprzestanie immisji, o rozgraniczenie,
N
sprawy związane z współwłasnością nieruchomości tj. wniosek o wyznaczenie zarządcy, wnioski o zniesienie współwłasności nieruchomości, gospodarstwa rolnego,
N
ochronę własności tj. powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz powództwo o zaniechanie naruszeń, powództwo o wydanie rzeczy,
N
ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka ) tj. powództwo o ustalenie prawa, powództwo o ochronę ograniczonego prawa rzeczowego, o wydanie przedmiotu użytkowania, wniosek o ustanowienie służebności przesyłu.
Z uwagi na stopień skomplikowania spraw współpracujemy z biegłymi sądowymi specjalizującymi się w sprawach związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, a także sprawami dotyczącymi zniesienia współwłasności, zasiedzenia, rozgraniczenia czy wydzielenia lokalu. Zapewnia to w pełni profesjonalne oraz kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych i udzielanie porad prawnych.