Prawo karne Partyka

Trestní právo

Nabízíme komplexní právní pomoc v následujících řízeních:

N

trestní řízení;

N

trestní řízení ve věcech porušení předpisů daňového práva;

N

přestupkové řízení;

N

řízení ve věcech odpovědnosti kolektivních subjektů za jednání zakázané pod sankcí.

Máme bohaté zkušenosti s řízeními souvisejícími s:

N

hospodářskými trestnými činy, včetně majetkových trestných činů souvisejících s hospodářským obratem;

N

daňovými trestnými činy;

N

trestnými činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby;

N

trestnými činy souvisejícími s paděláním, pozměňováním či zneužitím dokumentů;

N

trestnými činy souvisejícími s oběhem peněz a cenných papírů;

N

trestnými činy souvisejícími s činností obchodních společností, specifikovanými v Zákonu o obchodních korporacích;

N

trestnými činy pomluvy nebo přestupky urážky na cti.

Advokátní kancelář zastupuje klienty v trestních řízeních ve stadiu přípravného řízení vedeného orgány činnými v trestním řízení i ve stadiu soudního řízení, a to jak před soudy první instance, tak i před soudy odvolacími a Nejvyšším soudem.
V trestních řízeních vystupujeme jako obhájci podezřelých a obviněných osob, jako zmocněnci poškozených či soukromých žalobců.
Úspěšně jsme zastupovali naše klienty v mnoha řízeních a starali jsme se o jejich zájmy, v případech, kdy vznesli nebo podpořili obvinění a také když využili obhajobu v souvislosti s obviněními vznesenými proti nim příslušnými orgány nebo v souvislosti s dalšími úkony orgánů činných v trestním řízení nebo soudů, které byly zaměřeny proti nim. Jednání advokátní kanceláře mělo za následek zrušení soudních rozhodnutí nepříznivých pro klienty.