spory sądowe partyka

Soudní spory

Jedním z důležitých aspektů činnosti advokátní kanceláře je poradenství a zastupování klientů v soudních sporech. Kancelář má zkušenosti se zastupováním klientů ve všech instancích a ve všech typech řízení podle občanského, trestního a správního práva, a to jak před obecnými soudy, tak před Nejvyšším soudem.

Zkušenosti advokátní kanceláře zahrnují zejména:

N

spory v oblasti občanského práva, zejména vyplývající ze všech typů smluv (včetně obchodních smluv, smluv souvisejících s prováděním stavebních investic, smluv týkajících se nemovitostí);

N

pracovněprávní spory;

N

spory o náhradu škody (včetně neplnění nebo nesprávného plnění smluv, smluvních pokut).

Advokátní kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti řešení sporů jak v rámci soudního řízení, tak v přípravném řízení, poskytuje poradenství stranám při uzavírání smíru.
Kancelář svou činností úspěšně zastupuje v soudních řízeních společnosti ze stavebního, železničního a silni
ního odvětví a oboru obnovitelných zdrojů energie.