Fundusze Unijne Partyka

Fondy EU

Poskytujeme komplexní právní pomoc v oblastech:

N

správních a soudních řízení ve věci vracení podpory EU v souvislosti s finanční korekcí, uznáním některých výdajů za nezpůsobilé, ukončením smlouvy o poskytnutí dotace, účtováním úroků;

N

podpory příjemců při vyplácení pozastavených dotací EU;

N

přípravy protestů a stížností v souvislosti s odmítnutím financování (negativní hodnocení);

N

právního poradenství a přípravy právních stanovisek k pravidlům pro způsobilost výdajů, vracení podpory EU, hodnocení projektů, dodržování principu hospodářské soutěže, udržitelnosti projektů.

Mezi klienty advokátní kanceláře patří podnikatelé realizující projekty z fondů EU.
Zkušenosti advokátní kanceláře zahrnují především zastupování příjemců v četných soudních a správních řízeních ve věci vracení podpory, finanční korekce nebo nesprávného posouzení žádosti o dotaci. Tato řízení skončila úspěšně, což vedlo k tomu, že nebylo nutné vracet finanční prostředky, byla snížená korekce, byla proplacena zadržená podpora EU nebo byla přehodnocena žádost o dotaci a v důsledku žadatel dotaci obdržel.